navn

JAF arkitektkontor AS

Organisasjonsnummer

912861775

adresse

Jernbanegata 4
2821 Gjøvik

telefon

61 15 06 00

email

post@jaf.no

JAF arkitektkontor

Profil

JAF arkitektkontor AS ble opprettet i 1991 som en videreføring av tidligere siv.ark MNAL Frydenlund & Hermanrud, stiftet i 1979.

JAF arkitektkontor AS har kontor i Gjøvik og har i dag 14 medarbeidere sammensatt av 3 nasjonaliteter i forskjellige aldersgrupper. Denne sammensetningen gir et verdifullt mangfold av kulturelle erfaringer og utfordringer, som samlet beriker forståelsen av et flerkulturelt samfunn i rask utvikling.

Kontoret har alltid prioritert det arkitekturfaglige kompetansenivået høyt, noe som har vist seg gjennom meget gode resultater i så vel nasjonale som internasjonale arkitektkonkurranser. Vår sammensatte kompetanse dekker de fleste behov innen nåtidsarkitektur og planlegging. I våre oppdrag inngår også interiørdesign som en viktig del av en god arkitektur og helhetsløsning.

Også den profesjonelle siden av yrkesutførelsen er under stadig utvikling med nye krav til standardheving og kvalitetssikring. Nye byggeforskrifter og kontinuerlige endringer i gjeldende lovverk og standarder med skjerpede krav til profesjonalisme, har satt sterkere fokus på denne siden av arkitektvirksomheten. Dette tar vi konsekvensen av i utviklingen av kontoret, våre medarbeidere og vår virksomhet. Vi tror på en fortløpende videreutvikling og deling av kunnskap, erfaring og informasjon.

BIM – Building Information Modeling – ivaretas i Revit, et av våre produksjonsverktøy. Dette innfrir våre ønsker og krav om en kvalitetssikret 3D-prosjektering og gjennomføring av prosjekter.

ORGANISASJON

JAF arkitektkontor AS har 14 ansatte. Kontoret er organisert i et aksjeselskap som eies av sivilarkitektene Kåre Frydenlund og Geir Brændhaugen.

OPPDRAGSGIVERE

Kontoret er landsdekkende og har oppdrag i de fleste regioner. Hovedtyngden av våre prosjekter er allikevel i Østlandsområdet i variert mangfold og størrelse. Våre viktigste oppdragsgivere er:

Statsbygg, fylkeskommuner, kommuner, boligbyggelag, næringsutviklere, entreprenører, privatpersoner

Kontoret holder seg faglig ajour gjennom kontinuerlig etterutdanning, interne og eksterne opplegg. Videre har kontoret god tilgang på aktuell nasjonal og internasjonal faglitteratur og foretar jevnlige studieturer i inn- og utland.

GODKJENNINGSKLASSER

JAF arkitektkontor AS har sentral godkjenning innen følgende områder i tiltaksklasse 3.

Ansvarlig søker

Ansvarlig prosjekterende

Ansvarlig kontrollerende

JOBB HOS JAF

Vil du arbeide sammen med oss?
Hos JAF arkitektkontor AS er oppdragsporteføljen sterkt økende og vi trenger derfor flere medarbeidere til varierte og spennende oppdrag. Mest aktuelt nå er sivilarkitekter med minimum 5 års erfaring som kan ha saksbehandleransvar, er kjent med beskrivende mengdeberegninger i hht. NS 3420, samt gjennomføring av prosjekter.

CV og evt. portefolio