Bjørnsveen Panorama

Bjørnsveen View1

type

Bolig

oppdragsgiver

GOBB Prosjekt

størrelse

sted

Gjøvik

status

2016

Den valgte organiseringen skaper gode og romslige, grønne fellesarealer for beboerne. I den indre kjernen anlegges det lekeplasser og uteoppholdsarealer. Disse «indre hagene» vil fremstå som skjermede områder for beboere og får en semiprivat karakter. Inngangssoner og balkonger bidrar til et frodig indre liv som beriker «livet mellom husene» og gir anlegget et særpreg og en identitet med høy bokvalitet.

 

Eneboliger i rekke Disse anlegges som en enhetlig bebyggelse over en og samme lest.

Boligene bygges som tilgjengelige boliger i ett til tre plan, med privat takterrasse i fire av enhetene. De øvrige enhetene har uteplasser og balkonger både mot vest og mot det indre parkrommet. Det anlegges totalt 16 enheter, fordelt på to bygninger. De murte eller støpte inngangs- og trappesonene males i lys/hvit farge, mens liggende trepaneler på boligdelen beises i mørk farge. Alle enhetene har adkomst fra nytt fortau langs Bjørnsvebakken, og parkering i garasje.

 

Blokkbebyggelsen Tre boligblokker med identisk plankonsept. Blokkene organiseres på en måte som ivaretar tomtens utsiktspotensialer og gitte solforhold. Med den avtrappede fasadeoppbyggingen mot syd/øst, kan leilighetenes størrelse varieres etter ønsket behov. Samlet gir dette 39 leiligheter i blokk. I tillegg til balkonger mot syd, øst og vest, kan endeleilighetene utstyres med balkong mot nord/vest. Som fellesareal og ekstra tilbud til beboerne, kan det anlegges takterrasser med byens mest fantastiske utsikt over Mjøslandskapet.