Bjørnsveen ungdomsskole

Int_DSC0527-lc_s

type

utdanning

oppdragsgiver

Gjøvik kommune

størrelse

4.300 m²

sted

Gjøvik

status

Oppført 2009-2012

Skolen ligger på en østvendt skråning ved Bjørnsvelia, med storslått utsikt utover Mjøsa. Bygningen er lagt inntil den eksisterende Tranberghallen slik at skolens atrium kan brukes av hallen ved større arrangementer. Den fysiske bygningskroppen er oppført i hvit tegl med store glasspartier og elementer kledd med patinerte sinkkassetter.

 

Det er lagt vekt på å plassere primærrommene slik at dagslyset og den spektakulære Mjøsutsikten bringes langt inn i bygningsmassen. Det pedagogiske prinsippet for undervisningen utgjøres av seks baser i tre etasjer, to for hvert trinn. De sentrale basearealene skilles fra formidlingsarealet og de øvrige rommene med glassvegger, slik at Arealet som er avsatt til undervisning vil kunne deles på forskjellige måter etter hvilken grad av åpenhet som ønskes mellom de forskjellige basearealene.

 

Den fantastiske beliggenheten i landskapet utnyttes i plasseringen av spesialrommene som stables slik at alle får del i utsiktsforholdene. Administrasjonsavdelingen og biblioteket legges mot syd med god og oversiktlig adkomst fra inngangspartiet og god forbindelse til ”gata”. Personalrom plasseres i privat sone mot syd sammen med garderober for de ansatte. Bygget erstatter den nå nedrevne skolen fra 1970, som var av lav kvalitet og bar tydelig preg av dårlig vedlikehold og hardt bruk. Ønsket med den nye skolen var å integrere denne bedre i den eksisterende bygningsmassen og fremme samarbeidet med den nærliggende Fredheim Skole.