Hamar Stadion

DSC_9029

type

næring/bolig

oppdragsgiver

Centrumsgården / Veidekke Eiendom AS

størrelse

74.000 m²

sted

Hamar

status

Ferdig i 2014

HAMAR STADION

Hamar Stadion ligger lokalisert like nord for Hamar sentrum, inntil Vangsvegen som er hovedinnfartsåre til Hamar. Prosjektet har vært et gjennomføringsprosjekt i samarbeid med Anderssen og Fremming AS, der kontorene har vært ansvarlige for detaljprosjektering og gjennomføring av byggeprosessen. Hamar Stadion består av en kjøpesenterdel i 2 etasjer med parkering i ett plan under. Over kjøpesenteret er det bygget opp en park med omkringliggende bygningsmasse som inneholder kontorer, leiligheter og rekkehusleiligheter.