Jørstad/ Skundberg – tilbygg

SNITT TILBYGG

type

bolig

oppdragsgiver

Jørstad/ Skundberg

størrelse

400 m²

sted

Gjøvik

status

2013

Jørstad/ Skundberg – tilbygg

Tomten fremstår som en romslig tomt med påstående frukttrær og prydbuskebeplantning. Det nye tilbygget vil få tilleggsbeplantning som støtter opp under det nåværende grønne uttrykk, samt ny steinbelagt gårdsplass som kobles mot ny avkjøring fra Gravlund vegen. Eksisterende garasje rives og sonen mot Føllingstads veg beplantes med tilpasset vegetasjon. Trapp mellom hovedhus og garasje støpes i betong og blir et bindeledd mellom gårdsplassen og ”den indre hagen”. Trappen avsluttes med tilpasset uteplass foran boligens utleieenhet.

Tilbyggets utforming tuftes på eksisterende bolig med samme takvinkel (34g) og samme utvendig panel. Tilbygget mot syd-vest får en takform som vris 90g i forhold til hovedretningen. Denne vridningen gir arealer ute og inne i riktig utsiktssektor og danner gode romsoner tilknyttet indre funksjonalitet. Nåværende loftsarealer forsynes med ny takark som gir både lys til indre arealer og ivaretar syd-østlig synssektor.