Kolbu barnehage

DSC_0014

type

utdanning

oppdragsgiver

Kolbu barnehage

størrelse

600 m²

sted

Kolbu

status

Oppført 2010

Den nye barnehagen i Kolbu har en utforming og et uttrykk som gir anlegget egenart og identitet. Barnas møtested fremstår som et helhetlig anlegg med egenkvalitet og særtrekk annerledes enn våre hjem og boliger. Fra parkeringsarealet nås inngangen til barnehagen via port plassert mellom bod og snekkerverksted. De to bygningene danner et portnerhus inn til barnehagen. Barnehagens oppholdsarealer er lagt mot syd og øst sammen med separate innganger for barn og personale. Barnehagebygget er organisert i tre hovedavsnitt:

Barnas garderobeanlegg med egen inngang

Oppholdsarealer for barna

Administrasjon/personale med egen inngang

I tillegg er det anlagt skur/utebod for vogner, leker og skåler. Anleggets arkitektoniske form gir barnehagen særpreg sett i forhold til omkringliggende boligbebyggelse. Et enkelt pulttaksvolum og mindre flate skjermtak sammenkobles til en avstemt og harmonisk helhet med overdekte uteplasser tilrettelagt med solsjalusier og gjennomskinnelige polycarbonatplater i takflaten.