Krokryggen

Kollage_red

TYPE

BOLIG

OPPDRAGSGIVER

Krokryggen bofellesskap

STØRRELSE

580 M²

STED

BRUMUNDDAL

STATUS

OPPFØRT I 2009

Tre boenheter er organisert i en åpen struktur der formene nyttegjør seg landskapsformen og skaper private så vel som halvprivate rom rundt et tun. Det er lagt vekt på å skape et likeverdig forhold til adkomst, sol og uteplasser for alle boligene. Overdekte uteplasser som gir mulighet for skjermet opphold både på formiddagen og om kvelden har vært viktig i utformingen. “Tunet” vender vestover og har funksjon som felles hage i forlengelsen av de private uterommene.

Felles garasjeanlegg er plassert sør på tomten og korte gangstier fører herfra til boenhetene. Det er lagt vekt på at områdene mellom boenhetene skal være fritt for biler.