Kulturarena Hotellstudie

type

Kultur/Næring/Bolig

oppdragsgiver

Gjøvik Kommune

størrelse

17000 m²

sted

Gjøvik

status

Skisseprosjekt 2016