Nord-Aurdal barneskole

nabs_november_2013

type

utdanning

oppdragsgiver

Nord-Aurdal kommune

størrelse

1050 m²

sted

Fagernes

status

oppført i 2012

Nord-Aurdal barneskole utvikles og oppgraderes til kommunens eneste 1-7 skole med nye undervisningsrom og  grupperom. I tillegg blir det tilrettelagt med øvingsrom for kulturskolen. Skolen ligger sentralt plassert i Fagernes, litt nord for sentrum. Den eksisterende skolen har en naturlig ”framside” mot syd og Øvrevegen som er adkomstvei. Tilbygget er plassert på nordsiden og skaper et utvendig gårdsrom mellom nytt og eksisterende bygg. Adkomst til skoleanlegget skjer via eksisterende bygg og innganger fra Øvrevegen. Det blir også gangforbindelse på østsiden av eksisterende bygg til nybyggets innganger.

Hovedgrep og arkitektonisk form

Ut fra tomtetekniske forhold og eksisterende bygningsmasse ønsket vi å legge et grep for nybygget som kompletterte og videreutviklet eksisterende bygning. En helhetsvurdering av funksjonaliteten i det nye skolebygget tilsa at man skulle koble seg på mot nord og forholde seg til høyder i eksisterende bygg. På denne måten blir det en naturlig utvidelse av gangareal inn til de nye undervisningsrommene/funksjonene i nybygget. Den buede formen oppstår ved at trafikkarealet i tilbygget knyttes sammen med de to trapperommene i den eksisterende skolen. Ved å la undervisningsrommene vende inn mot gamleskolen oppstår det et halvsirkelformet skjermet gårdsrom for lek og undervisning.