Rådhuskvartalet Nittedal

Nittedal-Masterplan_2

type

kultur

oppdragsgiver

Nittedal kommune

størrelse

4500 M²

sted

Nittedal

status

konkurranse 2014

Rådhuskvartalet 

Det nye senteret bestående av nytt kulturhus og kirke plasseres i området mellom Mosenteret og Rådhuset. En modell som henvender kultur mot det kommersielle i senteret og kirken hevet opp på et høyere nivå, danner basis for prosjektets utforming.  En systematisering av parkeringsforholdene som betjener rådhus og rådstue syntes nødvendig for å skape en god og ryddig trafikkløsning rundt de offentlige tjenestene som er lokalisert i området.

 

Intensjon

Kompakt anlegg som gir både kulturhus og kirkebygg egen identitet i landskapet. Etablering av en sterk og klar trafikal forbindelse mellom strøket foran Mosenteret og trafikksystemet som danner hovedadkomst til Rådhuset og Rådstua.

 

Hovedgrep og arkitektonisk form

Den diagonale bevegelsen fra tomtas laveste del og opp mot Rådstuas adkomstarealer gjøres til hovedgrepets sentrale del. Langs denne bevegelsen plasseres alle hovedaktiviteter i programmet. Kulturhusets adkomstplass starter bevegelsen og knytter denne til det eksisterende trafikksystemet fra Mosenteret. Bevegelsen forsetter opp bakken og når plassrommet mellom kirke og kulturhus. Denne utvikles som sentralt, felles møtepunkt i form av et amfi som vender mot sydøst. Plassen gis et uniformt belegg og avsluttes med trerekke som ledende element langs hele bevegelsen fra det nedre til det øverste nivået i tomta.