Sandødegården

Sandødegården-H05_Cam-E-202_Final

type

bolig

oppdragsgiver

Sandødegården v/Terje Vold-Johansen

størrelse

BT 1: 3500 M²

sted

Gran

status

under prosjektering

SANDØDEGÅRDEN

Det foregår for tiden reguleringsarbeider for denne eiendommen. Reguleringsplanen skal oversendes Gran kommune ultimo 2013 og byggearbeidene tenkes igangsatt medio 2014. Prosjektet inneholder ca. 30 attraktive boenheter med garasjering i kjeller.

 

Sandødegården er svært sentrumsnært og troner på et markant høydedrag over tettstedet. Boligene vil grense mot den nye miljøgata og får rause terrasser mot syd og vest med utsikt over Viggadalen og Gran sentrum.