Sjøkanten Senter

NY - SjøkantenSenter-L05_Cam-E-02_test10_2560x1440

type

næring

oppdragsgiver

Verkstedveien Eiendom AS, Per Strand Eiendom AS

størrelse

20.000 m² Nytt Bygg             11.000 m² Renovert                 8.000 m² Nytt Parkeringshus

sted

Harstad

status

Forventes ferdig i 2016

Sjøkanten Senter er med sine 20.000 m² en stor utvidelse av det allerede eksisterende kjøpesenteret ved Harstads havn. En utfylling i sjøen ved det gamle fergeleiet ved Margrethe Jørgensens vei gjør det mulig for den nordlige utvidelsen med butikker i to etasjer, stor varelevering samt et tre-etasjers parkeringshus vegg-i-vegg med senteret.

Stien langs sjøen

Langs senterets sjøside legges en gang- og sykkelsti med beplantning, benker, tre-belegning og trapper ned mot vannet. Området er syd-øst vendt og har gode solforhold om dagen. Her vil det også ligge et skipsled hvor man kan ankomme senteret fra sjøen. Kaféen ligger også ut mot dette området, og det legges til rette for uteservering/opphold når værforholdene tillater det. Stien langs sjøen vil med sin kreative utforming og gode beliggenhet tiltrekke og skape liv i området.

Parkering

Det legges til rette for ca 190 p-plasser på bakkeplan samt et tre-etasjers parkeringshus med plass til ca 290 p-plasser i tillegg til eksisterende parkering på taket av det gamle senteret ca 110 plasser).