Snertingdal skole

Zoomin_inngang_red

type

utdanning

oppdragsgiver

Gjøvik kommune

størrelse

4.100 m²

sted

Gjøvik

status

oppført i 2007

Snertingdal Skole er en barne – og ungdomsskole (1. -10. trinn) med ca 270 elever. Eksisterende ungdomsskole ble delvis revet, kun sal og svømmebasseng med tilhørende garderobeanlegg ble bevart. Nytt pedagogisk opplegg med basearealer med formidling, arbeidsarealer og grupperom ble utviklet i samarbeid med skolen. Ellers preges skolen av det sentrale samlingsrommet og kantine med alle spesialrommene liggende inntil.