Stange Samvirkelag – Konkurranse

type

Bolig/Næring

oppdragsgiver

Coop

størrelse

2750 m² Næring + 5400 m² Bolig + 3450 m² P.

sted

Stange

status

Konkurranse 2019

STANGE SAMVIRKELAG

Konkurranseforslag