Studentboliger Lillehammer

JAF-SOPP-Kollegium-Fugleperspektiv-v2

type

bolig

oppdragsgiver

STUDENTSAMSKIPNADEN I OPPLAND

størrelse

10.300 m²

sted

Lillehammer

status

Konkurranse 2012

Våren 2012 ble JAF prekvalifisert til konkurranse om nye studentboliger på Lillehammer.

360 hybler fordelt på Studentsamskipnaden i Oppland (SOPP) og Boligbyggelaget USBL Lillehammer skal bygges i Olympiaparken på Lillehammer i forbindelse med ungdoms-OL i 2016. Hyblene skal bebos av 1 student pr. hybel før og etter Ungdoms-OL 2016. Under selve Ungdoms-OL og ved andre anledninger, skal samtlige hybler kunne bebos av inntil 4 utøvere/trenere/ledere pr. hybel. Den store utfordringen ligger derfor i å legge til rette for den fleksibiliteten som innebærer at de raskt kan omstilles fra hybel beregnet for 1 person til hybel beregnet for 4 personer.

 

Overordnet organiseres romprogrammet slik at de 300 enkelthyblene for SOPP ligger i den store “slangen”, med tosidig korridor, mens bofellesskapene for USBL legges til de tre enkeltstående husene, som med sine bygningskropper er med til å danne uteplassen. Denne organiseringen gir liten ytterveggsoverflate, lavt varmetap pr. boenhet og er i tillegg svært arealeffektiv. “Slangen” snor seg gjennom landskapet og rammer inn to platåer ved å legge seg på den markante brinken som går gjennom tomta. De to platåene deles inn i uteområder, hvorav det ene blir tilrettelagt for biler og sykler, og det andre disponeres for opphold og uteaktiviteter.