Studenten

type

Bolig

oppdragsgiver

Syljuåsen AS

størrelse

3800 m²

sted

Gjøvik

status

Bygget 2017

80 studentleiligheter midt i Gjøvik sentrum BT 1, forventet å bygge ca. 40 nye leiligheter i BT 2.   Leilighetene har variert størrelse på 20, 30 og 43 m2. Bygget er over fire etasjer pluss kjeller, med parkering og uteareal. Bygget får fire etasjer lengst nord, og trappes til tre og deretter to etasjer i sørenden. Gårdsrommet opparbeidets som felles parkerings- og grøntareal.   Romprogrammet med små ettroms-leiligheter organiseres langs midtkorridor med ett hovedtrapperom med heis. Etablering av felles takterrasse gjøres for å tilby et attraktivt uteareal med ettermiddagssol og utsikt for alle. Det etableres en 5 meter høy åpning i bygningsmassen for å skape kontakt mellom gårdsrom og Marcus Thranes gate. Bygningskroppen brytes opp ved å benytte to fasadematerialer; tegl og fasadeplater. Tegl benyttes for å skape en tung base med referanser til nabobygningen i nord. Den strekker seg over en og to etasjer, og trekkes litt inn i forhold til øvrig fasade. Dette skaper relieff, og pilastre langs Marcus Thranes gate begrenser innsynet til hyblene fra forbipasserende på fortauet. Fasadeplatene gir et enkelt og rent uttrykk, og benyttes i hovedsak i de øvre etasjene. Den harde, plane overflaten har referanser til bygningene på motsatt side av gaten. Vindusutformingen og –plasseringen tar utgangspunkt i best mulig bokvalitet, ved gode dagslysforhold og utsyn. Det er derfor valgt å benytte høye vinduer. I teglfasadene plasseres vinduene symmetrisk, og gir en annen rytme enn vindusplasseringen i fasadeplatefeltene. Anlegget blir universelt utformet i henhold til TEK 10.