Tongjordet barnehage

Tongjordet barnehageI

TYPE

utdanning

OPPDRAGSGIVER

Gjøvik kommune

STØRRELSE

880 M²

STED

GJØVIK

STATUS

OPPFØRT I 2007

Hovedformen følger gateløpet og etterlater et intimt lekeareale på solsiden av anlegget, mellom eksisterende trerekke og nybygget. Lave, enkle volum som er forbundet med pergolatak er lagt inn til hovedvolumet langs nord og sydfasaden. Den kileformede adkomstplassen leder fram til 3 inngangssoner: 2 innganger leder inn i garderobesoner for den dagleige bruken, mens den midtre benyttes som besøks- og stasinngang.

 

Barnehagen er organisert som avdelingsløs, med separate baser for 0-3 årsgrupper og 3-6 årsgrupper. Fellesfunksjoner er lagt mellom basearealene og en “gate” binder dem sammen med basene og “torg” som er midtpunktet i anlegget. Lysinnslipp og utsikt fra rommene er plassert slik at barnas høyde var styrende for valg av konsept. Anlegget fremstår som mørke trebygninger med varierende overflatestruktur utvendig og som lyse og fargerike arealer innvendig.