Villa Aamodt

007_red

TYPE

bolig

OPPDRAGSGIVER

Rune Aamodt

STØRRELSE

271 M²

STED

GJØVIK

STATUS

OPPFØRT I 2006

Boligen for familien Aamodt er bygget på tomt i ytterkanten av kommunalt boligfelt i Øverbymarka, med skogen og urørt natur som nærmeste nabo. Langs en godt tråkket tursti og i randsonen mot områdets friareal, ligger boligen på et terrengplatå i den sydvendte lisiden.

 

Anlegget deler tomten i to med plen og frukthage mot øst, mens huset organiseres om en ”indre hage” mot kveldssol og vest, bort fra boligområdets fellesskap.

 

Ankomstsonen ligger mot Briskbakken og er nært knyttet til denne med romslig garasjering og parkeringsareal. Mellom garasje og boligkropp, leder en markant gangsone forbi den ”indre hagen” til boligens hovedinngang. Øvre boligplan er organisert med oppholdsrom, hovedsoverom, kjøkken og tilhørende tilleggsarealer, samt kontor lokalisert mot inngangssonen. Romslig trapp med stor lysflate mot vest knytter hovedplanet og nedre plan sammen på en generøs måte. I nedre plan finnes eget boavsnitt for guttene med eget oppholdsrom, sovekabiner og baderom. Nedre plan har egen inngang i tillegg til internforbindelse til hovedplanet.

 

Ønsket om en skjermet uteplass med stille kveldssol i le for vær og vind avsondret fra omkringliggende boliger, har vært en sentral premiss for utviklingen av anlegget.

 

Arkitektonisk form og uttrykk er tuftet på et funksjonalistisk formspråk myket opp med markante vindusfelter og store vindusflater i knappe bygningsvolumer.